Bostadsrättsföreningen Ortdrivaren röstar för försäljning till LKAB

December 20, 2016
Man i kostym.
Linus Niva är ansvarig för dialogen med föreningen från LKAB.

Igår hölls den första av två på varandra följande föreningsstämmor angående försäljning till LKAB i bostadsrättsföreningen Ortdrivaren i Kiruna. Stor majoritet röstade ja.– Det har varit en lång resa så det är positivt att så många röstade ja och därmed verkar nöjda med det erbjudande de fått av LKAB, säger Linus Niva, samhällsomvandlare LKAB.

125 personer hade samlats på Folkets Hus för att rösta för eller emot en försäljning av föreningens fastighet till LKAB. För att föreningen ska kunna fatta beslut om att sälja huset måste två på varandra följande föreningsstämmor genomföras.

– För att köpet ska bli godkänt behöver minst hälften av de närvarande medlemmarna vid den första stämman rösta för en försäljning. Vid nästa stämma behöver minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna rösta för en försäljning, säger Linus Niva, samhällsomvandlare LKAB.

Ortdrivaren

Den som har en bostadsrätt äger tillsammans med alla andra i föreningen fastigheten. I bostadsrättsföreningen Ortdrivaren rör det sig om 138 lägenheter i olika storlekar som alla värderats individuellt. LKAB köper bostadsrättsföreningens fastighet för det sammanlagda värdet av alla bostadsrätter som finns i föreningen. På plats fanns också representanter från HSB som sitter med i föreningens styrelse.

– Vi har varit med i hela processen och bistått LKAB och styrelsen med rätt informationsuppgifter. Då nästintill alla röstat ja så finns det inga frågetecken alls från vårat håll, säger Per Esko, förvaltare och kundansvarig på HSB Kiruna.

Alla medlemmar har fått erbjudande om att bo kvar, med samma hyra som de har idag, som hyresgäst hos LKAB Fastigheter. I dagsläget visar LKAB:s prognoser att det går att bo kvar i byggnaden fram till år 2021 – 2023.

Ortdrivaren