Centrumhuset är sålt till LKAB

December 19, 2016
Gult hus.
Fastigheten som sålts till LKAB har gått i arv i tre generationer och innehåller den anrika butiken Centrum kläder, samt lägenheter.

Fastigheten som sålts till LKAB har gått i arv i tre generationer och innehåller den anrika butiken Centrum kläder, samt lägenheter. Fastighetsägarna har valt en ekonomisk ersättning i form av pengar för sin fastighet i centrala Kiruna.

De två ägarna, Janne Lindgren och Tommy Lindgren, har tillsammans ägt denna nyckelfastighet i Kirunas centrumkärna. Nu har de valt att sälja huset till LKAB.

– Dialogen har funkat bra och jag upplever att det funnits en lyhördhet för våra krav och tankar. Vi är nöjda med affären, säger Janne Lindgren, ägare av fastigheten och butiken Centrum kläder.

I enlighet med LKAB:s ersättningsmodeller fick fastighetsägarna ett val mellan att LKAB beställer och uppför en ersättningsfastighet, alternativt en ekonomisk ersättning i form av pengar. Valet föll på pengar och de får en engångssumma utbetald från LKAB. Summan är marknadsvärdet i enlighet med värderingen plus ett tillägg på 25 procent.

– Dialogen har pågått sedan januari och nu är vi i mål. Det känns bra att vi har haft en ömsesidig förståelse och kunnat hitta en överenskommelse, säger Anders Lundgren, LKAB:s samhällsomvandlare.

Den välkända butiken Centrum kläder som ligger på bottenplan i byggnaden kommer att fortsätta drivas som vanligt i samband med ägarbytet av fastigheten till dess att en flytt till nya centrum blir aktuell.

– Det här var en av alla pusselbitar som måste falla på plats. Vi vill flytta vår butik till nya centrumkärnan om förutsättningarna ges. Det kräver att allt blir rätt från början, det vill säga att LKAB och kommunen tillsammans med oss handlare lyckas få till en samlad flytt, avslutar Janne Lindgren.

Hyresgästerna bor kvar som vanligt. Skillnaden är att LKAB Fastigheter tar över som hyresvärd från och med 1 februari.