Centrumnära kvarter växer fram

Januari 13, 2021
Skiss över byggnader.
Kvarter fyra ligger bakom kulturhuset i nya Kiruna centrum. Här bygger LKAB Fastigheter 44 nya lägenheter. Skiss/Ilustration: TM Konsult AB

Renovering av kulturbyggnader och nyproduktion går hand i hand i nya Kiruna centrum. Just nu bygger LKAB Fastigheter 44 nya lägenheter bakom kulturhuset. En bit bort, på det gamla skjutbaneområdet, färdigställs Gula raden och 16-mannabostäderna, efter flytt.

I nya Kiruna centrum pågår ett intensivt byggprojekt. Allt eftersom nya huskroppar reser sig, börjar en siluett av en ny stadsdel att träda fram. En stadsdel och ett centrum vars inflyttning sker under 2022. Ett av dessa byggprojekt är kvarter fyra där LKAB just nu bygger 44 nya lägenheter som ska stå klara under våren 2022.
– Det handlar om den huskropp som ligger närmast det nya kulturhuset, just bakom. Det blir ett centrumnära kvarter, vilket känns väldigt positivt, säger Fredrik Bergström, fastighetschef hos LKAB Fastigheter i Kiruna.

Kvarter fyra består av fyra huvuddelar. LKAB Fastigheter har lägenheter i huvuddel tre och fyra, 32 lägenheter i den ena och 12 lägenheter i den andra delen plus en övernattningslägenhet.

En bit ifrån, på det gamla skjutbaneområdet, ligger Gula raden och 16-mannabostäderna som i september 2019 flyttades från det gamla bolagsområdet.
– Där håller vi som bäst på att färdigställa lägenheterna invändigt efter flytten. De ska stå klara under hösten 2021. De tidigare hyresgäster kommer att erbjudas att flytta tillbaka, därefter övriga enligt LKAB Fastigheters kösystem. Det handlar om totalt 45 lägenheter, säger Fredrik Bergström.
Utöver detta planerar LKAB Fastigheter för ytterligare 200 lägenheter i nya Kiruna centrum.