Därför kan LKAB inte flytta Bolagshotellet

Maj 30, 2018
Man framför hus
Tjabba Nordanfjäll.

I mars avslutades de omfattande och kompletterande undersökningarna av Bolagshotellet. Resultatet är dessvärre entydigt. En flytt av byggnaden är inte möjlig.

– Det är med ett väldigt tungt hjärta som vi måste konstatera att vi inte kan flytta Bolagshotellet, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare med ansvar för flytten av kulturbyggnader på LKAB.

De kompletterande undersökningarna av Bolagshotellet inleddes under sommaren 2017 eftersom dokumentationsunderlaget, i relation till byggnadens konstruktion, var bristfällig. Det fanns nämligen inga kompletta ritningar över byggnadsförändringarna som tillkommit genom åren. Med anledning av det inleddes en ytterligare och än mer omfattande undersökning av byggnaden, något som inte kunde genomföras förrän grunden grävts ur.
– Det finns helt enkelt inget alternativ än att avveckla byggnaden. Det kanske låter dramatiskt men jag tycker verkligen att det är hjärtskärande, säger Tjabba Nordanfjäll.

Varför har LKAB beslutat att inte flytta Bolagshotellet?

– Det är alldeles för riskabelt att flytta hotellet, oavsett om vi flyttar byggnaden hel eller om vi förstärker den på alla möjliga tänkbara sätt och flyttar den i delar. Risken för personskador är överhängande och hur vi än vänt och vridit på alla möjliga tänkbara lösningar kvarstår den risken. Att genomföra en flytt, med risk för att de som arbetar med byggnaden ska skada sig är otänkbar. Säkerheten ska alltid komma först hur tråkigt det än är att inte kunna flytta hotellet. Med andra ord kan vi inte gå i god för en säker flytt, varken för de som arbetar med flytten eller för själva byggnaden, säger Tjabba Nordanfjäll.

Vad i byggnadskonstruktionen är det som gör en flytt otänkbar?

– När vår leverantör inledde flyttarbetet genomfördes en omfattande undersökning av byggnaden. Det visade sig ganska snart finnas stora brister i dokumentationsunderlaget, till exempel hittade leverantören bärande stammar i byggnaden – som inte fanns dokumenterade. Det största problemet är däremot inte de bärande stammarna utan det gjutna betongvalvet som byggnaden stått på. Vid en tidigare och inte dokumenterad påbyggnad av hotellet har alltså betongvalvet gjutits igen. Det innebär att betongen hänger löst, med fäste i huskroppen, när grunden grävts ur. Förstärkningen upptäcktes inte förrän grunden grävts ur och det är högst osäkert vad som sker om betongen bilas bort från huskroppen. Med tanke på de bärande stammarna och husgrunden kan varken vi eller de två oberoende sakkunniga – som vi anlitat för ytterligare utlåtanden, ge ett konkret svar på vad som faktiskt händer om vi delar byggnaden. Det är helt enkelt för riskfyllt, säger Tjabba Nordanfjäll.