De fick nya liv på Tallbacka

Oktober 19, 2017

Myråsen och Tallbacka har en historia som inte syns på ytan. 2003 – 2005inleddes samhällsomvandlingen på Elevhemsområdet i Malmberget. Familjer i 160 villor måste flytta för att ge plats åt malmbrytningen. Idag går livet vidare.

En ny villaidyll, Tallbacka, har vuxit fram. Där finns några flyttade hus och 49 nybyggda villor med uppvuxna trädgårdar på Mellanområdet.

– Vi har ett nytt och bra liv här. Det blev mycket bättre än man kunde tro, ett modernt hus i ett tryggt område nära centrum, säger Bertha och Rune Nordmark.

Under markytan vid det gamla Elevhemsområdet i Malmberget ligger Fabianmalmen. Det före detta villaområdet har nu omvandlats till industriområde. Idag, 2017, bryts Fabianmalmen i full skala och bidrar till jobb och framtidstro i Malmberget. En ny ort till Fabian från den nya huvudnivån 1 250 meters avvägning under jord håller på att byggas. Ovan jord har vägarna dragits om. Det gamla området är bara ett minne.

160 villor berördes på Elevhemsområdet. Majoriteten valde att sälja till LKAB. Bland de övriga var oron stor. Ingen hade hanterat en så stor omflyttning tidigare. En strid om villkoren blossade upp mellan boende som bildat en intresseförening och LKAB. Men striden födde en lösning, och lösningen är nu modell för hela LKAB:s samhällsomvandling.

Lösningen på flyttproblemet blev en fastighetsreglering och fastighetsvärdering av oberoende mäklare. Villaägare som bestämt sig för ett nytt hus fick välja mellan två husleverantörer och den valda leverantören byggde sedan nya hus på Mellanområdet. LKAB bytte därefter fastigheter med villaägarna, gruvområde mot villa med tomt. Sju sålde, 49 valde nya hus och en valde att flytta huset.

Med en ny anda utvecklades ett samförstånd mellan LKAB och de berörda. Målet var att alla som berördes av förvandlingen i den gamla villaidyllen skulle känna sig nöjda, trots det psykiska lidande alla fått utstå.

Familjen Lindborgs hus var ett av de hus som sprack under den misslyckade delen av husflyttningarna. För dem väntade en oviss tid. Tio familjer hade flyttat till evakueringsbostäder under en beräknad tid på 6 – 8 veckor. Det blev ett år för vissa, för Lindborgs blev det ett och ett halvt år. I augusti 2009 kunde de emellertid flytta in i ett nytt hus på Tallbacka.

Tomten är nu uppvuxen och Birgitta Lindborg jobbar med blommor och planteringar ute på tomten i sensommarkvällen. Lars Erik putsar kanter med en grästrimmer.

– Vi hade det jobbigt under den sista tiden på Elevhemsområdet. Det satte spår som sitter i för alltid. Men vi har gått vidare och nu har vi ett fint och modernt hus med bra standard, säger Birgitta.

Familjens fem barn är nu vuxna och utflyttade. Tre bor i Gällivare och Malmberget, en i Luleå och en i Stockholm.

Lars-Erik Lindborg är nöjd med livet idag.

– Vi bor ju kvar i Malmberget. Området ned till Mellanvägen räknas hit. Det känns skönt för en gammal Malmbergare.

– Vi har det bra nu. Huset är fint och energisnålare än det gamla. Birgittas stora intresse är trädgården. Hararna är enda problemet, de vill gärna beta av buskar och nyplanterade träd. De verkar också trivas här, säger han.

– Det är lustigt. Nu bor vi i ett villaområde på Tallbacka. Men en gång var det här ett hyreshusområde. Vi bodde ett tag i en lägenhet på Granbacka, på andra sidan vägen, innan vi köpte hus på Elevhemsområdet. Nu är vi tillbaka igen, säger Lars-Erik.

Anders Jonsson var aktiv i den intressegrupp som drev de boendes intressen. I början var motsättningarna skarpa.

Hus på Tallbacka

Nya hus

– LKAB:s bud i början var för låga. De första buden motsvarade inte kostnaderna för flytta och bygga ett nytt hus, säger Anders Jonsson.

För Anders Jonsson och hans familj byggdes efter förhandlingar ett nytt hus på Tallbacka. De kunde flytta in i augusti 2009 samtidigt med många av grannarna. Tyvärr hade det nya huset fel och brister som det tagit år att åtgärda. Men idag är de nöjda.

– Vi har det bra nu och har ett fint hus att bo i. Standarden är såklart högre än i det gamla huset. Nu saknar vi det inte, säger Anders Jonsson och Carina Johansson.

– Många gamla grannar följde också med i omvandlingen till det nya området. Det bidrar till att vi kunnat behålla umgänge och sammanhållning i kvarteret, säger Anders.

Bertha och Rune Nordmark trivs i sitt nya hus.

– Vi fick vänta i ett och ett halvt år, men nu mår vi inte illa här, säger de.