Flytten till nya områden har redan startat

December 11, 2015
Lägenhet på Terassen i Kiruna

Samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget är i gång på riktigt – många har redan flyttat. LKAB Fastigheter har de senaste fem åren flyttat över 400 hyresgäster till nya områden.

Alla har fått förtur till äldre lägenheter i befintliga hyreshus eller erbjudande om nyproduktion. De som flyttat till nyproducerade lägenheter har omfattats av hyrestrappning enligt Hyresgästföreningens krav.

– Vi vill att det ska finnas både nyproducerade och äldre lägenheter. För att ha möjlighet att erbjuda det krävs att vi bygger nytt. Då får vi en rotation i bostadsköerna så att äldre bestånd blir lediga. Vi är stolta över att erbjuda den valmöjligheten till hyresgäster som måste flytta, säger Siv Aidanpää Edlert, vd LKAB Fastigheter.

En nyckelfråga har under många år varit att få igång bostadsbyggandet så att utbudet och valmöjligheterna ökar. Fler bostäder innebär att hyresgäster i Malmfälten får större valmöjligheter när såväl nya som äldre lägenheter blir tillgängliga. Ett ökat bostadsbyggande skapar positiva flyttkedjor. LKAB Fastigheter har idag 2 300 lägenheter i sitt bostadsbestånd och har de senaste åren byggt över 200 lägenheter. Framför allt innebär ökat bostadsbyggande ett bredare utbud av bostäder i varierande standard och kostnadsnivåer. Det skapar i sin tur större valfrihet och en ökad rörlighet på bostadsmarknaden för de hyresgäster som berörs.

– Även om det är viktigt att bygga nytt så är ambitionen att det också finns äldre bestånd. Därför planerar vi att flytta äldre kulturhus, till exempel de som idag står innanför industristängslet i Malmberget. Vi har många fina äldre trähus som vi bör och ska bevara, där kan vi också behålla samma hyresnivåer, säger Siv Aidanpää Edlert.

Sammantaget börjar bostadssituationen för hyresgäster på LKAB:s verksamhetsorter att klarna även om behovet av nyproduktion fortfarande är stort för att skapa positiva flyttkedjor. En målsättning från LKAB:s sida att det ska finnas alternativ och individuellt anpassade lösningar för alla berörda – nu och i framtiden.

Hyresrabatter i form av trappning

Hyresgäster som bor i påverkade områden får ett erbjudande om trappning av hyran. Detta innebär en rabattering av hyran under flera år där ingångshyran är 75 procent av den ordinarie hyran som sedan ökar med fem procentenheter varje år.

– Hittills har hyrestrappningen gällt de fem första åren, och nu arbetar vi med att hitta nya lösningar där vi undersöker om vi kan förlänga den tidsperioden. I god tid innan hyresgästerna berörs frågar vi också vilken typ av framtida boende de önskar. Storleksmässigt är det 2:or och 3:or som är mest populära, säger Siv Aidanpää Edlert, vd LKAB Fastigheter.

Framöver ska även hyresgäster som hyr av andra fastighetsägare omfattas av hyrestrappning om de måste flytta. Möjligheten att byta upp sig till ett modernt och nybyggt boende lockar många. Det har i stort sett inte skett någon nyproduktion av bostäder i Malmfälten de senaste 20–30 åren.