Gällivare expanderar och utvecklas

September 21, 2018
I närheten av järnvägsstationen i Gällivare bygger kommunen Kunskapshuset som kommer att inrymma gymnasieskola och lärcentra för vuxna

Gällivare kommun har fått ekonomisk ersättning från LKAB för att ersätta funktioner som avvecklas och kommunen ansvarar därefter för att uppföra de nya funktionerna.

Gruvbrytningen närmar sig samhället och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup. Till förmån för fortsatt gruvbrytning avvecklas Malmberget och Gällivare förtätas.

Tillsammans med kommunen sammanställer LKAB tidsplaner för när och hur samhällsomvandlingen ska genomföras. Kommunen bestämmer hur de nya samhällena ska se ut och enligt minerallagen är det LKAB som betalar de kostnader som uppstår när företagets gruvbrytning gör samhällsomvandlingen nödvändig.

LKAB:s ambition är att underlätta omställningen och kompensera för den direkta påverkan som samhällsomvandlingen har på de människor som berörs.

Kommunens funktioner i Malmberget som avvecklas är: Simhallen, Sporthallen och Välkommaskolan samt en del andra kommunala funktioner. Klicka på länkarna för mer information om avvecklingarna.