Gruvstadsparkerna växer fram

Oktober 31, 2017
Bild på det nuvarande stadshuset i Kiruna med omnejd

I takt med att LKAB:s gruvproduktion behöver ta mer mark i anspråk växer gruvstadsparkerna i omfattning. På samma sätt som utveckling och avveckling är en förutsättning för fortsatt gruvbrytning är Gruvstadsparkerna – en mjuk övergång mellan gruva och stad, en förutsättning för samhällsomvandlingen.

Ingen ska behöva bo granne med ett gruvindustriområde. Därför har LKAB och Kiruna kommun tagit fram en gemensam strategi och enats om att anlägga parker i avvecklingsområden, så kallade gruvstadsparker som säkerställer en mjuk övergång mellan gruva och stad.

– I avtal mellan LKAB och Kiruna kommun framgår det vilka områden som ska ingå i gruvstadsparksområdet. När områden avvecklas till förmån gruvbrytningen återställs marken. Det är ett krav för avveckling, säger Niclas Svanelöv, projektledare med ansvar för avvecklingsområden vid LKAB i Kiruna.

Gruvstadsparkernas utformning utgår från tidplanen för avveckling och utveckling som bestämmer takten för när ett område ska omvandlas. Det är en lång process där omvandlingen från bostadsområde, till parkområde och slutligen gruvindustriområde sker successivt.

– När vi skapar parkområden beaktar vi bland annat livslängden för området, funktioner och möjligheterna för att skapa en attraktivt parkmiljö som kan nyttjas tills dess att marken ingår i LKAB:s gruvindustriområde. Det handlar initialt om att säkerställa funktion för fjärrvärme, vatten- och avloppsledningar som behöver bibehållas innan avvecklingen sker. Det är alltså det som påverkas först, det man inte ser med blotta ögat och det som finns i marken, säger Niclas Svanelöv.

När ett område övergår till ett parkområde är det fortfarande säkert att vistas där. Därför är det viktigt att omgivningarna återställs, att gräsmattor, lekparker, grillplatser, gångstråk och att belysning lämnas kvar för att ingå i parkmiljön. Med andra ord ska en stad under omvandling fortfarande vara en attraktiv plats att bo och vistas i.

– Att förändra områden ställer stora krav på oss och områdesförändringarna berör många, inte minst de som bott på området. Därför är det viktigt att vi verkar för att våra gemensamma ytor utformas på ett sätt som skapar mervärde – trots att bostadshusen är avvecklade, säger Victoria Aidanpää, sektionschef för projekt vid samhällsomvandlingsenheten vid LKAB i Kiruna.

Av den anledningen är det just medborgarnas förslag som beaktats när det är dags att utforma miljön i Gruvstadsparken 2-området, det vill säga; det andra området som avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Det är ett stort område som påverkar stora delar av nuvarande centrum.

– Vi har ett antal medborgarförslag som vi tittar på just nu. Det gör det extra roligt att skapa parkområdena, när vi vet att det är något som kirunaborna själva har önskat, säger Victoria Aidanpää.

Skateboardpark och en hundrastgård är några av flera kreativa idéer som inkommit till projektet. Inom kort är det dags att planera för utformningen av parken och redan under nästa sommar spaden sättas i backen för att förverkliga några av medborgarförslagen.

– Även om det kanske inte syns har mycket hänt i Gruvstadsparken 2-området. Från och med 2019 kommer större områdesförändringar att göras och parallellt med det börjar parkerna att ta form, säger Victoria Aidanpää.