Husflytt i Kiruna vecka 41

Oktober 4, 2019

Den så kallade "Gula Raden" och "16-manarbetarbostäderna" efter Hjalmar Lundbohmsgården och Gruvfogdegatan flyttar till Flyttleden under vecka 41 och 42.

Den så kallade ”Gula Raden” och ”16-manarbetarbostäderna” efter Hjalmar Lundbohmsgården och Gruvfogdegatan flyttar till Flyttleden under vecka 41 och 42.

Flytten påbörjas den 9 oktober men vissa störningar i trafiken kan förekomma från den 8 oktober. Vi uppmanar allmänheten att respektera avspärrningar och inte följa efter ekipaget med bil och/eller köra framför då säkerheten är vår högsta prioritering.

I bilden ovan kan du se hur rutten för flyttekipaget kommer att se ut. De nya adresserna för husen blir efter Flyttleden, området vid gamla skjutbaneområdet och de nya studentbostäderna, efter Kurravaaravägen.

Flyttarna beräknas ta cirka en timme vardera.

Se tidigare nyhet om flytten.