Informationsträff för nyinflyttade på Repisvaara Norra

Juni 12, 2018
Husbild vitt trähus
Ett av Lovikkahusen på Repisvaara Norra.

Nu när de två Lovikkahusen som består av totalt 35 lägenheter är färdiga och de boende precis har flyttat in bjöd LKAB in de nyinflyttade på informationsträff 29 maj.

Anledningen till mötet var att hälsa de nyinflyttade välkomna och berätta om pågående och planerade projekt i området. Veronica Wikström, projektledare Repisvaara Norra och Greger Jonsson, byggledare Repisvaara Norra höll i mötet, men även Niklas Morén och Per Nordlund från Lindbäcks deltog för att informera om deras projekt som pågår i området.

Under sommaren kommer markarbeten att pågå på området. Belysningsstolpar kommer upp under sommaren och nästa sommar kommer asfaltering ske då även gång- och cykelväg kommer färdigställas. Om det uppstår eventuella störningar för de boende i området kommer LKAB så långt det går att hålla de boende informerade.

-Trots att det är en byggarbetsplats bredvid er ska vi göra allt vi kan för att göra resan så behaglig som möjligt för er, så ni ska trivas i era nya hem säger Veronica Wikström.