Kirunas gamla stadshus rivs efter årsskiftet

December 7, 2018
Under det första kvartalet 2019 inleds rivningsarbetet av Kirunas gamla stadshus ”Igloo”.
Under det första kvartalet 2019 inleds rivningsarbetet av Kirunas gamla stadshus ”Igloo”.

55 år hann Kirunas dåvarande stadshus "Igloo" tjänstgöra innan det blev dags för en förändring. Den fyrkantiga tegelbyggnaden, ritad av Arthur von Schmalensee, ersattes under 2018 med det nya stadshuset – Kristallen.

Det gamla stadshuset och framförallt klocktornet på hustaket blev för många, boende och besökare, en stark symbol för staden. Den fyrkantiga tegelbyggnaden – igloo, benämns också som ”kirunabornas vardagsrum” vilket vittnar om den familjära känslan som omger byggnaden. Den öppna planlösningen, de vackra detaljerna och den beundransvärda konsten bidrog också till att byggnaden fick en alldeles särskild plats i många kirunabors hjärtan.
– Under det första kvartalet 2019 inleder vi rivningsarbetet. Efter att byggnaden avvecklats kommer platsen att gestaltas, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB med ansvar för avvecklingsarbetet inom gruvstadsparksområdet.

Det gamla stadshuset är ritat av arkitekten Artur von Schmalensee och byggdes mellan åren 1959 – 1963. Schmalensee vann en arkitekttävling med sitt bidrag som han kallade ”Igloo” på grund av dess låga entré in i en stor öppen hall med höga ljusinsläpp. Exteriört kännetecknades byggnaden av sitt uttrycksfulla klocktorn vars konstruktör var Konrad Hernelind. Klocktornet flyttades redan under sommaren 2017 till det nya stadshuset där den placerades på ett fundament, intill byggnaden.
– Sedan 2015 har vi genomfört en rad avvecklingar inom gruvans påverkansområde men det är klart, det gamla stadshuset är något alldeles speciellt, kanske för att byggnaden också går under namnet ”kirunabornas vardagsrum”. Byggnaden betyder väldigt mycket för väldigt många, säger Mari.

Under sommaren 2018 stängde stadshusets permanent för aktivitet och avvecklingen av byggnaden påbörjas under nästa år.
– Vi jobbar intensivt med förberedelserna och planerar för att teckna avtal med en rivningsentreprenör senast i december, säger Mari.

Föremål som är bärare av byggnadsminnet och andra kulturvärden, som i någon form återanvänts i det nya stadshuset är bland annat; huvudentréns handtag, Essias Poggats konstverk formade som den samiska trumman. Konstverket Kiirunavaara och Ryan Soltrumma från Rautas.
– Vi kommer att tillvarata fler kulturvärden och byggdetaljer för att återanvända i någon form. Exakt vad som ska sparas, monteras ned och hur det ska användas i framtiden är inte riktigt klart ännu men det handlar till exempel om fönster, räcken och speciella trämaterial, säger Mari.

När byggnaden rivs kommer området övergå till ett parkområde, en Gruvstadspark – som kan nyttjas tills dess att området ingår i LKAB:s gruvindustriområde.
– Det är viktigt att genomföra rivningsarbetet med respekt för den kultur, de minnen och den historia som omger platsen. Det blir på sätt och vis ännu viktigare i det här fallet eftersom byggnaden är så betydelsefull för staden, säger Mari.