Klargörande om detaljplaner i Kiruna

Februari 23, 2018

I avtalet om Gruvstadspark 2 mellan Kiruna kommun och LKAB från 2014 framgår det att Kiruna kommun har som ambition att fatta nödvändiga beslut om detaljplaner under 2016. Detaljplanerna måste ändras från mark för bostäder och service till mark för industriändamål. Sker inte detaljplaneändringar är risken stor att LKAB kommer att bryta mot gällande miljövillkor.

– Vi behöver en framförhållning och rådighet till mark på tre till fem år för att kunna bedriva en stabil gruvproduktion, idag har vi en framförhållning på i bästa fall ett par kvartal och det är inte acceptabelt för ”Världens största underjordsgruva för järnmalm”, säger Stefan Romedahl, produktionsdirektör Division Norra LKAB.

– LKAB kan bara fortsätta sin gruvverksamhet om det finns tillgång till mark och fortsatta förutsättningar för samhällsomvandlingen, en central och avgörande del är att vi får detaljplaner från Kiruna kommun, säger Stefan Hämäläinen direktör för samhällsomvandlingen LKAB.

– Tidplanerna för samhällsomvandlingen som vi tagit fram tillsammans med tjänstemännen i Kiruna kommun är snäva och vi ser nu att dessa inte kommer att kunna hållas då vi inte får detaljplaner. En konsekvens är att vi måste revidera tidplanerna i både avvecklings- och utvecklingsområdena för att detaljplanerna inte antas men den största konsekvensen är att det inom kort inte finns förutsättningar för att hinna bygga bostäder eller etablera handeln i nya Kiruna i tid, fortsätter Stefan Hämäläinen.

– Tillsammans med Kiruna kommun har vi tagit fram gruvstadsparkskonceptet där tanken var att ingen skulle behöva bo granne med gruvstängslet. Tyvärr riskerar nu det konceptet att falla när inte kommunen tar beslut om detaljplanerna, säger Stefan Hämäläinen.

– Prognosen pekar på att vi under andra halvåret i år riskerar att överskrida de villkor som gäller för vårt brytningstillstånd, vilket inte är acceptabelt. Om inte nödvändiga detaljplaner godkänns under våren kommer vi att behöva stoppa gruvbrytningen i gruvans norra del. Detaljplanering för hur detta ska gå till måste påbörjas inom kort om vi inte erhåller de detaljplaner som är färdigberedda för kommunalt beslut sedan en längre tid, avslutar Stefan Romedahl.