Kompensation till hyresgäster i samhällsomvandlingen

December 21, 2017
lägenhet

Hyresgäster kompenseras av LKAB i tre steg. De erbjuds en ny hyresrätt, får flyttersättning samt hyrestrappning. Utöver det har regeringen infört utökat investeringsstöd till Malmfälten på grund av samhällsomvandlingarna vilket ska bidra till lägre hyror.

​– Idén om hyrestrappning kom som ett krav från Hyresgästföreningen redan 2011, då de såg trappning som lösning på hyresgästernas situation i samhällsomvandlingen. LKAB har därefter tillmötesgått de kravet och infört hyrestrappning i sju år, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB:s samhällsomvandlingar.

Hyrestrappningen innebär att hyran successivt trappas upp under en sjuårsperiod. Förutsatt att hyresgästen flyttar in i en lägenhet i samma storlek, så behåller de sin nuvarande hyra under det första året och under de följande sju åren trappas hyran upp. Full hyra betalas först det nionde året.

I våras meddelade även regeringens Peter Eriksson (Mp) att de vidtagit åtgärder för att tillmötesgå Hyresgästföreningens krav med utökat investeringsstöd till Malmfälten tack vare samhällsomvandlingarna. LKAB välkomnande beslutet.

– Ur LKAB:s perspektiv var beskedet positivt då nyproduktionskostnaderna för hyreslägenheter kan sänkas. Det betyder att skillnaderna i hyra mellan det gamla och det nyproducerade beståndet kan minskas, säger Stefan Hämäläinen.

Dessa två åtgärder tillsammans gör att kompensationen till hyresgäster i Malmfälten utökas.

– Vi vill ha en god dialog med Hyresgästföreningen och upplever att vi tillmötesgår deras tankar om hur hyresgäster ska kompenseras. Det är viktigt för oss att vara lyhörda inför de önskemål som finns, men det är även viktigt med samarbete från båda hållen, säger Stefan Hämäläinen.