Kyrkan under utredning

Juni 20, 2019
Vy över röd kyrka
Kiruna kyrka stod färdig 1912 och var en gåva från LKAB till församlingen. Nu utreds hur flytten ska gå till.

Kiruna kyrka är en av de många kulturbyggnader i Kiruna som kommer att flyttas till säker mark. Den är också den hittills mest utmanande i samlingen.

Den är en av Sveriges största träbyggnader, tog tre år att bygga och den stora mängden timmer fraktades till Kiruna från när och fjärran, bland annat från Ryssland. Lika vacker och speciell som den är en komplex byggnad, så är Kiruna kyrka också mycket utmanande att flytta. Dels på grund av sin storlek och form, men också på grund av sin dignitet som arkitekten Gustav Wickmans kanske mest kända verk.

Kulturmärkt byggnad

Kyrkan är en kyrkobyggnad enligt kulturmiljölagen kulturmärkt, vilket innebär att det krävs tillstånd för att flytta byggnaden. Det gäller även kyrkans inventarier och klockstapel. Susanne Roslin är LKAB:s projektledare i ärendet. Hon ser en längre process framför sig där man nu är igång med en förprojektering men säger samtidigt att ärendet inte brådskar.
– I normala fall behöver man inte starta upp en förprojektering vid flytt av en byggnad så här tidigt i processen. Men i och med att Kiruna kyrka är skyddad så behöver vi söka tillstånd från länsstyrelsen och för att dom ska kunna ge oss det behöver vi ta fram ett ordentligt underlag för exakt hur flytten ska gå till, säger Susanne Roslin, och fortsätter:

– Det är väldigt svårt att bedöma hur lång tid tillståndsprocessen tar men kyrkan kommer inte behöva flyttas förrän år 2025 eller 2026. Nu handlar det om att bygga ett förtroende och samarbeta med församlingen och andra parter.

Komplicerade delar

Gustav Wickman ritade också en del av själva inredningen i kyrkan som har drag av nationalromantik medan altarets form starkt drar till jugendstil.
– Det finns flertalet komplicerade delar. Vi har också Mariakapellet, en minneslund och Hjalmar Lundbohms grav som även dessa är skyddade av kulturmiljölagen och begravningslagen. Om vi till exempel jämför med Hjalmar Lundbohmsgårdens flytt hösten 2017 så var ju även den byggnaden skyddad av kulturmiljölagen men det gällde endast själva gården. I kyrkans fall gäller det i princip varenda pinal, säger Susanne Roslin, och tillägger:
– Kiruna kyrka är en väldigt vacker byggnad och har en plats i de flesta kirunabors hjärtan. Det är många mjuka frågor kopplade till byggnaden och det sporrar oss att genomföra flytten på bästa tänkbara sätt.

Om kyrkan flyttas i större eller mindre delar eller rentav hel återstår att se efter länsstyrelsens tillståndsprocess är färdig. Under förstudien kommer arkitektbyrån White, Kiruna kommun, länsstyrelsen och LKAB tillsammans diskutera hur den nya platsen ska utformas.