Ljus i vintermörkret när trygghetsåtgärder genomförs i Kirunas gamla centrum

Oktober 21, 2022
Drönar bild över Kirunas gamla centrum. Kvarteret Ortdrivaren i förgrunden.
Kirunas gamla centrum. Foto: Kent Nilsson Sarri

Kirunas nya centrum är invigt och majoriteten av centrumverksamheterna har flyttat dit. Samtidigt finns några verksamheter och boende kvar i den gamla stadskärnan. Området ska inte lämnas åt sitt öde under avvecklingsperioden. Därför satsar LKAB, tillsammans med Stadsliv Kiruna, på trygghetsåtgärder i Kirunas gamla centrum.

Den första avvecklingsetappen av Kirunas gamla centrum har börjat stängslas in och förberedas för rivning. Området som berörs sträcker sig från kvarteret Ortdrivaren, fram till busstationen och vidare till kvarteret Provtagaren med posthuset och Vildmarkshörnans tidigare lokal. De flesta byggnaderna i centrumkärnan är tömda men det finns fortfarande några boende och företag kvar i väntan på ersättningslokaler.
– De som är kvar ska inte känna sig bortglömda. För oss är det viktigt att skapa en trivsam och trygg miljö i gamla centrum även under avvecklingsperioden, säger Chloé Hansson projektledare på LKAB Samhällsomvandling. 

LKAB har, tillsammans med Stadsliv Kiruna, startat ett projekt som kommer arbeta med en rad trygghetsåtgärder i den gamla centrumkärnan. Under vinter kommer flera ljusinstallationer att belysa mörka områden för att skapa en trevligare och säkrare miljö.
– Vi kommer att implementera konst i belysningen. Folk ska vilja vara i gamla centrum fast avvecklingen startat och då är konsten en viktig del, säger Chloé.

Projektet satsar på att anlita lokala kreatörer för utsmyckningen. Ett av verken kommer skapas av Kirunaungdomar tillsammans med en konstnär.
– Temat för ungdomarnas konstverk är flyttfåglar. Det blir en fin symbolik med flyttfåglarna i staden som håller på att flyttas, säger Chloé.
För att skapa verken ska redan befintlig belysning användas. Det kommer även att monteras upp en del nya ljusinstallationer. Dessa är sedan möjliga att flytta till nya platser när området så småningom börjar rivas.

Chloé Hansson, projektledare på LKAB Samhällsomvandling
Chloé Hansson, projektledare på LKAB Samhällsomvandling Foto: Moa Strålberg

– En annan viktig del i projektet är att lyfta de platser som fortfarande är aktiva. Med hjälp av ljusslingor ska vi markera ut fasaderna hos de verksamheter som ännu är i gång, berättar Chloé.
Arbetet startar i november och fortsätter under sommaren med säsongsbaserade åtgärder. Trygghetsåtgärderna kommer göras ur flera perspektiv. Utöver belysning kommer exempelvis väktare utföra regelbundna ronderingar.

– Avvecklingen av Kirunas gamla centrum är känslomässigt jobbig för en del. Därför känns det extra viktigt att se till att området är trivsamt och tryggt under den sista tiden. Gamla centrum ska se värdigt ut när kirunaborna tar avsked av den delen av staden, avslutar Chloé.