LKAB Fastigheter halverar hyror

April 21, 2020

LKAB Fastigheter ser att näringsidkare i utsatta branscher i Malmfälten har fått stora intäktsförluster i spåren av Covid-19. Med bakgrund av detta väljer bolaget att ge tillfälliga rabatter.

I samband med Coronakrisen har staten infört ett system med statsstöd för rabattering av lokalhyrorna i vissa särskilt drabbade branscher som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet samt hår- och kroppsvård.

Stödet kan utgå för hyrorna från 1 april till 30 juni och innebär att fastighetsägaren kan få stöd för upp till 50 procent av den nedsättning man gör för hyresgästen. Dock högst till en halvering av den ursprungliga fasta hyran.

Med bakgrund av detta har LKAB Fastigheter beslutat att halvera hyrorna för samtliga hyresgäster inom de branscher som omfattas av det statliga stödet.

— Det känns bra att LKAB Fastigheter nu kan gå in och tillsammans med staten ge en rejäl rabatt på hyran för de aktörer som nu pressas hårt av Coronakrisen. Vi har valt att utnyttja systemet fullt ut och halvera hyrorna för att på så sätt kunna bidra så mycket som möjligt. säger Siv Aidanpää-Edlert, vd för LKAB Fastigheter, och tillägger:

— Jag hoppas att hyresrabatten ska göra livet lättare för de hårt pressade företagen i Malmfälten och att fler fastighetsägare kan göra samma sak. Krisen kommer förr eller senare gå över och det är viktigt för Malmfälten att dessa företag finns kvar den dagen. Nu är det viktigt att alla hjälper till och gör vad vi kan för att stötta.

Erbjudandet från LKAB Fastigheter har gått ut till berörda hyresgäster.

 

Ovanstående har skickats som pressmeddelande 2020-04-20.