LKAB fortsätter utvecklingsarbetet på Jägarskoleområdet

Maj 25, 2020
Karta över Jägarskoleområdet som påverkas
Karta över Jägarskoleområdena som påverkas av markarbetena.

I juni fortsätter markarbetena på LKAB:s utvecklingsområde på Jägarskolan. Det innebär en ökad aktivitet på området. Markarbetena görs med syfte att förbereda inför kommande byggnationer på området som beräknas starta under 2020.

Vi ber allmänheten att vara uppmärksam, iaktta försiktighet och respektera avspärrningar och skyltar.

Start av arbeten: juni 2020  
Arbetstider: 06:00 – 22:00

Störande eller bullrigt arbete sker mellan klockan 07:00 – 19:00

Under hela utvecklingsarbetet genomför vi en fortlöpande uppföljning och bedriver ett kontinuerligt damm- och bullerbekämpningsarbete.

Du är alltid välkommen att höra av dig till LKAB med dina frågor och funderingar.

 

Kontakt: Tjabba Nordanfjäll, projektledare LKAB

+46 72 7401170

tjabba.nordanfjall@lkab.com