LKAB och Kiruna kommun sluter miljardavtal

Juni 4, 2018
illustrerad karta över kiruna
I de här miljardavtalen mellan Kiruna kommun och LKAB regleras ersättningen för infrastruktur som gator, vägar, vatten och avlopp som finns i den blivande gruvstadsparken och som ska byggas upp i nya delar av samhället. Totalt handlar det om en yta som täcker gruvverksamheten fram till 2028.

LKAB och Kiruna kommun är överens om ett tredje gruvstadsparksavtal samt avtal för det kommunala bostadsbeståndet och fjärrvärmen i området. I direkt ersättning omfattar avtalet cirka 2 miljarder. Till det kommer kostnaderna för de fastigheter LKAB ersätter med ny byggnad som har motsvarande funktion. Den slutliga summan beror bland annat på hur byggkostnaderna utvecklas.

​– Nu är ytterligare ett viktigt steg taget i att säkra utvecklingen av Kirunas nya stadskärna, säger kommunalrådet Kristina Zakrisson. Vår inriktning har varit, och är fortfarande, att kostnaderna för stadsomvandlingen inte ska drabba Kirunaborna och att det som rivs ska ersättas med likvärdig funktion, kvalitet och volym. Den målsättningen tycker jag att vi lyckats uppnå även i detta avtal. Därutöver pågår också arbete i en gemensam samverkansgrupp mellan länsstyrelsen, LKAB och kommunen med att ta fram förslag på vilka kulturbyggnader som kan flyttas och var de kan placeras.

– Gruvstadsparkavtalen gör det möjligt för LKAB att fortsätta gruvdriften. Det tryggar tillväxt och jobben i gruvan samt ger kom¬munen förutsättningar att fortsätta utveckla en ny stadskärna, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

I de här miljardavtalen mellan Kiruna kommun och LKAB regleras ersättningen för infrastruktur som gator, vägar, vatten och avlopp som finns i den blivande gruvstadsparken och som ska byggas upp i nya delar av samhället. Totalt handlar det om en yta som täcker gruvverksamheten fram till 2028. I avtalet ingår även offentliga lokaler i området, vilket i det här fallet är Parkskolan. Parallellt med avtalet för Gruvstadspark 3 sluts ytterligare två avtal med Kirunabostäder och Tekniska Verken om det kommunala bostadsbeståndet och fjärrvärmen. Samtidigt pågår fortsatt dialog med privata fastighetsägare om ersättning för bostäder och kommersiella lokaler.

– Avtalet för Gruvstadspark 3 säkrar långsiktig utveckling som bland annat fler bostadsprojekt, samtidigt som kommunen omvandlar den nuvarande stadskärnan till industriområde så att LKAB får avgörande tillgång till mark, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB:s samhällsomvandlingar.

– Kirunabostäder har redan påbörjat byggandet av 62 nya lägenheter och drygt 3 600 m² lokalyta för kontor, restauranger och butiker i nya stadskärnan. Ersättningarna inom det här avtalet ger de förutsättningar som krävs för att bygga bostäder och handelsytor och det känns riktigt motiverande och spännande att vi kan vara med och bygga nya centrum, säger Sten Nyhlén, styrelseordförande Kirunabostäder.

– För oss på Tekniska Verken innebär stadsomvandlingen att bygga nya vägar, vatten och avlopp, belysning och fjärrvärme. Vårt uppdrag är att jobba med hållbarhetsfrågor och tillvarata möjligheterna som stadsomvandlingen ger. Vi vill hitta synergieffekter mellan flera olika delar av infrastrukturen för att spara både kostnader och miljön. Till exempel projekterar vi i samarbete med LKAB ett nytt energisystem och på så sätt skapar vi ett hållbart samhälle, säger Lars Törnman, styrelseordförande Tekniska Verken i Kiruna.

Samhällsomvandlingen sker i etapper. För varje etapp, det vill säga Gruvstadspark, upprättas ett avtal mellan LKAB och kommunen. Sedan tidigare finns avtal för två gruvstadsparker, varav det ena slöts 2011 och det andra 2014. Avtalen ska täcka kostnaden för kommunen att bygga motsvarande funktion, kvalitet och volym i nya delar av Kiruna.

LKAB gör årliga avsättningar för att klara det långsiktiga åtagandet som samhällsomvandlingen innebär. Hittills har LKAB avsatt närmare 11 miljarder kronor för samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget, och betalat ut 6,8 miljarder.