LKAB utökar industriområdet i Malmberget 2019 – arbetet fortsätter

September 18, 2019
Kartan visar befintligt industristängsel, hur staketet dras om under 2019 samt prognoser för kommande år.

För att säkra fortsatt gruvdrift och bibehålla hög säkerhet för allmänheten sker en successiv utökning av LKAB:s industriområde. Under sommaren har arbetet med att dra om industristängslet påbörjats. Nu fortsätter arbetet på östra och västra sidan om Kaptensgropen med start den 18 september respektive 1 oktober.

Industristängslet dras om både på östra och västra sidan om Kaptensgropen. Arbetet med att dra om industristängslet påbörjades under sommaren då det befintliga stängslet utökades vid korsningen Hertiggatan/Trädgårdsvägen och drogs om på östra sidan om Hertiggatan söderut. På den östra sidan anslöts det nya stängslet med det befintliga vid kurvan på östra länken. Även stängslet högst upp på Kilen drogs om under sommaren.

– Ingen produktionsbrytning pågår eller kommer att ske under områden där människor bor eller vistas. För att bibehålla trygghet för allmänheten och för en fortsatt gruvdrift behöver vi utöka industriområdet. Vi vill ha en god framförhållning och sätter säkerheten först, säger Peter Segerstedt, chef för samhällsomvandlingen i Malmberget.

Nu fortsätter arbetet med att dra om industristängslet. På östra sidan om Kaptensgropen stängslas Ringvägen upp mot Kilen in och trafik till Kilen hänvisas till Engelska vägen. På västra sidan stängslas Vasagatan, mellan Åkaregatan och Kaptensvägen, in. Trafik till Malmbergets centrum hänvisas istället till Gällivarevägen.
Gång- och cykelvägen söder om Trädgårdsvägen har stängslats in. Ny gång- och cykelväg, mellan Hertiggatan och Polhemsgatan, färdigställs av LKAB hösten 2019. Därefter kommer Hertiggatan att stängslas in.

LKAB:s prognos är att dragningen av industristängslet fortsätter att utökas under kommande år i takt med att behovet av mark för gruvbrytning förändras.