LKAB utökar industriområdet i Malmberget

September 28, 2018
Det handlar om 1 900 meter nybyggnation av industristängsel och 3 000 meter rivning av gammalt industristaket.

Under oktober inleds flytten av LKAB:s industristängsel som gränsar till samhället för att utöka industriområdet i Malmberget.– För att bibehålla trygghet för de boende och för en fortsatt gruvdrift behöver vi utöka industriområdet, säger Peter Segerstedt, chef för samhällsomvandlingen i Malmberget.  

Nu dras stängslet om på området Johannes/Hermelin. Därefter är LKAB:s prognos att dragningen av industristängslet fortsätter i både västra och östra delar av Malmberget under kommande år i takt med att samhället förändras.

– Ingen produktionsbrytning pågår eller kommer att ske under områden där människor bor eller vistas, och vi följer de miljövillkor som beslutats av Mark- och miljööverdomstolen. Vi vill ha en god framförhållning och sätter säkerheten först, säger Peter Segerstedt.

Sträckan som ska dras är cirka 1 900 meter lång och arbetet beräknas pågå i åtta veckor. Det är cirka 50 fastigheter som efter den nya dragningen hamnar innanför industristängslet. LKAB har en ambition att dessa inte ska stå tomma under en längre tid och därför kommer avveckling påbörjas innan årsskiftet.

– Vi har ambitionen att hinna klart med det mesta innan tjälen går alltför djupt, i dagsläget ligger vi tidsmässigt efter rejält då arbetet var tänkt att påbörjas tidigt på säsongen för att få en så enkel staketdragning som möjligt med tanke på vårt klimat med tjäle och snö, säger Mikael Yngman, ingenjör LKAB Division Södra.

Stängseldragningen har inneburit att LKAB Fritids gym Kupan flyttat till nya lokaler och detsamma gäller LKAB:s gruvmuséum som just nu omlokaliseras till ny plats. Även LKAB Fastigheters bostadsförmedling har ersatts med nya lokaler.

– Vi förstår att boendemiljön påverkas när verksamheter försvinner från området. Avvecklingsarbetet måste utföras med stor respekt. Att förändra områden ställer stora krav på oss och förändringar måste alltid göras med en stor dos av eftertanke. Samtidigt som samhället avvecklas är det en unik möjlighet för Gällivare kommun att bygga nya moderna anläggningar, bland annat gymnasieskola och idrottsarenor säger Peter Segerstedt.