Malmbergets tidsepoker bevaras på en ny plats

Oktober 11, 2019
Rött hus
Höijersbacke 2 har fått sitt namn efter en av Sveriges stora författare och dramatiker, Björn-Erik Höijer, född i Malmberget. Huset är speciellt med all sin snickarglädje. Men så är det också slöjdlärare som bott där. Huset står nu på Solbacken i Koskullskulle. Foto: Maritha Mossberg

Arbetet med att bevara olika tidsepoker har lett till att ett 60-tal småhus och flerfamiljshus har flyttats eller planeras att flyttas från Malmberget.– Vissa hus har LKAB valt att flytta på eget initiativ, andra har vi kommit överens med länsstyrelsen och Gällivare kommun om att flytta, säger Peter Segerstedt, chef för samhällsomvandlingen i Malmberget.

Stora delar av Malmberget är ett riksintresse för kulturmiljöer och 2017 gjordes en Kulturmiljöanalys av området.
– Analysen resulterade i en kartläggning av byggnaderna och senare i en lista på hus som är aktuella för flytt, säger Peter Segerstedt.

Vill du veta mer om alla projekt i Malmberget och Gällivare? Kika in på Projekt i Malmberget.

Det är byggnader som i Kulturmiljöanalysen klassades med högt kulturvärde eller mycket högt kulturvärde som har valts ut.
– När husen placeras på sin nya plats tar vi hänsyn till husens omgivning och läge i Malmberget. Husets karaktär och känsla ska vara så lik den från Malmberget som möjligt, säger Peter Segerstedt.

LKAB har flyttat hus i flera omgångar genom åren. Många minns säkert de åtta sutteränghusen som stod på Norrbottensvägen i Malmberget och som flyttades 2007 till Bäckåsen i Gällivare. Den senaste flytten av kulturbyggnader har gått till Solbacken i Koskullskulle.

I avvecklingen av Malmberget har LKAB ett ansvar, hyresgäster erbjuds en ny hyresrätt.
– I och med flyttarna kan vi fortsätta erbjuda ett större utbud med mer variation till våra hyresgäster, som ett komplement till de nybyggda lägenheterna, säger Peter Segerstedt.

Redan 2007 flyttades ett antal hus från Norrbottensvägen i Malmberget till Bäckåsen i Gällivare. Foto: Anders Lindberg

Fakta:

Tidsepokerna i Malmberget delas in i; pionjärskedet som sträcker sig fram till 1900; etableringsskedet från 1900 till 1945; efterkrigstiden och moderniseringen från 1945 till 1970; stagnation och förändring från 1970 och framåt.