Nåider Bygg HB bygger nytt kvarter åt LKAB

Augusti 6, 2019
Kvarter av tegelhus med cyklist i förgrunden
Området beskrivs få en tät småstadskaraktär rik på olikheter och med en egen identitet vad avser material, kulörer och höjder.

Kiruna kommer få ett nytt kvarter med bland annat 93 bostäder. Lägenheterna ska fungera som ersättning till privata aktörer och även bolagets dotterbolag LKAB Fastigheter.

Projektet gäller kvarter fyra i Kirunas nya centrum och kontraktet mellan bolagen är nu undertecknat. Bygglovshandlingarna är framtagna och anläggandet beräknas starta efter semesterperioderna.
– Det är viktigt med fler bostäder i Kiruna. Vi tar nu vårt ansvar för att ersätta de bostäder som försvinner samt att bidra till ett attraktivt samhälle, säger Ingemar Törmä, projektledare på LKAB.

Totalt rör det sig om cirka 14 300 kvadratmeter bruttoarea med bostäder, handelslokaler och underjordsgarage. – Vi är självklart glada över förtroendet vi har fått. Utmaningen i projekt likt detta är att hålla tidsramarna. Vi har dock som yttersta målsättning att hinna klart i tid, säger Mats Lind från Nåider Bygg HB.

Utformningen av det nya kvarteret ansvarar TM Konsult AB för. Området beskrivs få en tät småstadskaraktär rik på olikheter och med en egen identitet vad avser material, kulörer och höjder. Bostadshusen kommer vara om tre- till sju våningar höga från markplan och med fasader mot gatorna.