Region Norrbotten och LKAB återupptar samtalen om Kiruna sjukhus

September 25, 2019
Sommarbild på Kiruna sjukhus

Kiruna sjukhus måste flyttas på grund av gruvbrytningen i Kiruna. Samtal om sjukhuset i Kiruna har återupptagits och kommer att intensifieras då Region Norrbotten genomfört erforderliga förstudier.