Samhällsomvandlingen erbjuder lotstjänst

Mars 21, 2019
Liza Yngström och Tina Helin Rytiniemi har ett stort pussel att lägga i samhällsomvandlingen.

Under 2018 köpte LKAB de första bostadsrättsföreningarnas fastigheter i Malmberget. Det handlar om fyra fastigheter med sammanlagt 103 lägenheter i centrala Malmberget. För de bostadsrättsägare som nu måste flytta erbjuder LKAB en lotstjänst.

Även fast LKAB har köpt dessa fastigheter har de boende möjlighet att bo kvar under 2019 med LKAB som hyresvärd.

Bostadsrättsägare som måste flytta till förmån för fortsatt gruvbrytning kompenseras av LKAB genom ekonomisk ersättning. LKAB erbjuder alltså inte ersättningsboende, men har däremot tagit fram och erbjuder en lotstjänst, för att underlätta för dem att hitta nytt boende. Lotstjänsten innebär att de som önskar kan få förmedlat kontaktuppgifter till möjliga hyresvärdar och mäklare. För att snabbt kunna erbjuda denna lotstjänst har LKAB anlitat ÅF att utföra uppdraget.

– Vi är inte skyldiga att göra detta, men väljer att göra det för att flytten ska bli så bra och smidig som möjligt för de som berörs. Det blir en enklare resa för bägge parter, säger Tina Helin Rytiniemi, projektledare på LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget.

Liza Yngström, samhällsplanerare på ÅF, som praktiskt jobbar med uppdraget, har skannat av marknaden och sammanställt alla hyresvärdar och mäklare i kommunen. En del av bostadsrättsägarna har redan ordnat nytt boende och flyttat ut, men för de kvarboende har ett informationsmöte hållits inför flytt. Under mötet deltog även mäklare i kommunen som tog emot intresseanmälningar och det fanns möjlighet att anmäla intresse för kontaktuppgifter till hyresvärdar.

Långsiktigt är det även viktigt för LKAB att kartlägga attraktiva områden och vilken typ av boende som efterfrågas. Liza Yngström på ÅF har därför skickat ut en enkät till bostadsrättsägarna för att kartlägga flyttströmmar.

– Behovet behöver styra hur utbudet ser ut. Det ska vara attraktivt att stanna kvar i kommunen och då måste det finnas attraktiva boendealternativ och ett varierat utbud att välja bland, säger Liza Yngström.

Lotstjänsten erbjuds i första hand till bostadsrättsägarna som ska flytta under 2019, men även småhusägare kommer att erbjudas lotstjänsten. För småhusägarna erbjuder LKAB antingen ekonomisk ersättning eller ett ersättningshus. De som önskar en annan typ av boende kan välja ekonomisk ersättning och kan genom lotstjänsten få förmedlat kontaktuppgifter för andra boendealternativ.

Utöver LKAB:s egna ersättningsprinciper måste lagar, riktlinjer och regler från bland annat Skatteverket, kommunen och Lantmäteriet följas.

– Vi gör vårt bästa efter förutsättningarna. Det är en stor utmaning att matcha bostadsbehovet och samtidigt hålla tidplanen för flytt. Det är ett gigantiskt pussel att lägga, säger Tina Helin Rytiniemi.