Snart syns taken

Juli 6, 2017
Grävmaskin

Grunden för att bygga det första huset på Genvägen är lagd, och nu pågår arbetet med att resa husstommen och taket.

På Genvägen i Koskullskulle pågår markarbetena för fem nya bostadshus som bäst.

– De boende kommer att märka en förändring med att det bli fler familjer på området. Vi har börjat grundlägga första huset och där räknar vi med att få upp husstommen och taket innan semestern, säger Tomas Lindgren, projektchef.

Hur känns det?

– Det känns bra. Det är en fin miljö och fin boendekvalitet i hela Koskullskulle.

För de övriga fyra husen ska markarbetena pågå under hela sommaren. Förutom bostadshusen ska även komplementsbyggnader, som bastu och tvättstuga i ett gemensamhetshus, uppföras.

– Det blir en förändring på den här fastigheten och en avsevärd förtätning, säger Tomas och berättar att det följer intentionerna med den detaljplan som upprättats för området.’

Sedan tidigare finns det tre hus med trettiosex lägenheter på området.

– Nu kompletterar vi med fyrtio lägenheter till. De boende kommer att märka en förändring med att det bli fler familjer på området.

Med byggnationerna av de nya lägenheterna kommer Koskullskulle att få fler invånare, redan inom ett år. Sommaren 2018 ska det första huset vara inflyttningsklart. Sedan sker inflyttning i de övriga fyra husen vartefter de blir klara.

– De flesta jag har fått synpunkter från tycker det är roligt att Koskullskulle utvecklas.

För dem som flyttar till området och jobbar på LKAB i Vitåfors blir avståndet till arbetsplatsen också kort.

– Det är ju alldeles intill, säger Tomas.