Ursäkta röran – vi flyttar en stad!

Maj 22, 2017
Grönt hus
I området kommer en begränsad tillgänglighet råda till vägar och parkeringar under resterande delen av 2017.

Under 2017 sker stora områdesförändringar i samhällsomvandlingens spår. Kulturbyggnader flyttas och nya bostadsområden växer fram – samtidigt som områden avvecklas. Därmed råder det en begränsad tillgänglighet och framkomlighet längs vägar.

En stor del av Bolagsområdet, det vill säga; gruvstadsparksområdet, är föremål för avveckling- och utvecklingsarbeten under året. Ett flertal hus flyttas från området samtidigt som rivning, av bland Ullspirans gård 6 och 8, radhusen på Lingonstigen och järnvägsstationsområdet pågår. Det innebär en begränsad framkomlighet i trafiken och en begränsad tillgänglighet.

– Vi ber allmänheten att vara uppmärksam, iaktta försiktighet och respektera avspärrningar och skyltar. Området kommer att förändras under hela denna period vilket innebär att avspärrningar och skyltar kommer att flyttas, säger Mari Kuokkanen, projektledare vid LKAB och ansvarig för rivningsarbetena.

Även på vägen E10, från den gamla Nikkaluoktarondellen fram till och med Karhuniemi, kommer det att råda begränsad framkomlighet – under dagar då flytt av kulturbyggnader pågår.

Här kan du läsa mer om avvecklings- och utvecklingsarbetena.