Väg E10 mellan Silfwerbrandsgatan och Stationsgatan i Kiruna stängs av

April 16, 2020

På grund av rörelser i marken orsakad av gruvdriften stängs vägen av. Trafiken leds om från den 20 april.

Omledningen sker via en del av Hjalmar Lundbohmsvägen och gäller till dess att den sista etappen av nya dragningen av E10 är avslutad. Den beräknas färdigställas i oktober i år. 

Se mer information på Trafikverkets hemsida.