Vernissage på Ullspiran

Juni 5, 2015
Barn som målar
Elever som deltog i vernissagen.

Färgstarka visioner om framtiden – så kännetecknades den vernissage som arrangerades på Ullspiran i juni. Konstnärerna bakom den 40 meter långa målningen är elever från årskurs ett till tre på Sameskolan, Vita vidderna och Raketskolan i Kiruna.

Som ett led i LKAB:s och Kiruna kommuns arbete med Gruvstadsparker och att skapa ett attraktivt samhälle under förändring så har 130 elever, under ledning av bildlärare Sofia Agronius, målat ett 40 meter långt plank som ska skärma av rivningen på Ullspiran från det övriga samhället.

Lärare Siv Labba

– Jag tycker det är en rolig idé och ett bra sätt att arbeta med samhällsomvandlingen i skolan. Barnen uppskattade att de fick vara kreativa och måla och hade till och med svårt att samsas om idéerna ibland, säger Siv Labba, lärare på Sameskolan.

LKAB och Kiruna kommun har tillsammans besökt skolklasserna och informerat om samhällsomvandlingen. Därefter har barnen på temat Framtid målat sina tolkningar av nya Kiruna. Uppgiften var att fundera på hur den nya staden ska se ut, vad som är viktigt och vad som är roligt. Badhus, skateparker, Candy World och lekparker stod högt på önskelistan, men även sjukhus, stadshus och en och annan brandstation.

För att visa upp det enorma konstverket bjöds föräldrar och syskon in till vernissage. Tillställningen inleddes med saft och bullar i Gruvstadsparken innan alla gemensamt promenerade till Ullspiran och barnen fick visa vad de målat.

– Det är ett fantastiskt sätt att engagera barnen på, många gånger pratar vi vuxna om samhällsomvandlingen och det kanske är svårt att förstå. På det här sättet blir det konkret vad som ska ske och de får bli delaktiga i samtalet, säger Marica Blind, förälder.

Initiativtagarna bakom projektet Josefine Ejemalm, kommunikatör LKAB och Marianne Nordmark, kommunikatör Kiruna höll ställningarna under versnissagen. På plats för att svara på frågor om rivningen fanns Maria-Therése Edlert, projektledare för avvecklingen av Ullspiran. Till sin hjälp hade hon byggledare Kent Nilsson Sarri och KMA-samordnare Malin Fors. Från kommunen fanns Eva Ekelund, mark- och exploateringschef och Göran Cars, stadsutvecklare på plats.

Planket kommer att stå kvar tills rivningen av Ullspiran är klar.