General post list

 • Skissbild över området kring Repisvaara Södra

  Repisvaara Södra

  Vid foten av Dundret har fyra punkthus med totalt 66 hyresrätter byggts. Husen erbjuder ett naturnära boende i skogen med …

 • Område Johannes

  50 hus, i huvudsak på område Johannes även kallat Bolagsområdet, har avvecklats för att säkra fortsatt gruvbrytning. Av de fastigheter …

 • Bilden visar ett av de stora kulturhusen som flyttas på en lastbilstrailer.

  Kulturhusområde Koskullskulle

  Tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas. För att bevara värdefulla kulturmiljöer flyttas 30 bostadshus plus ett antal förrådsbyggnader från gruvsamhället till …

 • Spillvattenledning och pumpstation

  LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta har ett flertal anläggningsarbeten skett …

 • Bilden visar gång- och cykelbanan ovanifrån.

  Ny gång- och cykelväg Kaptensgården

  Nu öppnas en ny gång- och cykelväg mellan östra Malmberget och Koskullskulle. Den nya vägen ersätter den gamla vid Kaptensgården som försvinner bakom industristaketet.

 • Elnätet i Malmberget anpassas

  LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta pågick ett flertal anläggningsarbeten i …