General post list

 • Kilen

  På området Kilen sker rivning och sanering av 15 st fastigheter av blandad karaktär.

 • Bergmansgatan och Norra kungsallén

  Flerbostadshus på Bergmansgatan 8-10 samt Norra kungsallén 9-11 i Malmberget har avvecklats till förmån för fortsatt gruvbrytning.

 • Illustration på byggnaderna på kvarteret Hasseln.

  Kvarteret Hasseln

  LKAB har byggt 60 lägenheter fördelat på två huskroppar i kvarteret Hasseln i centrala Gällivare. Lägenheterna, som invigdes i november …

 • Västra Malmberget

  Rivning och sanering av 45 småhus i västra Malmberget.

 • Kvarteret Hackspetten och Järven

  Fastigheter inom kvarteret Hackspetten och Järven i Malmberget har avvecklats då de var inom påverkansområdet för LKAB:s gruvverksamhet. Under våren …

 • Dricksvattenreservoar Repisvaara

  Den tidigare vattenreservoaren – Kaptensreservoaren i Malmberget stängdes och kopplades ifrån i slutet av maj 2019 och har ersatts med …