General post list

 • Empes

  Gatukökets grundare Ernfrid ”Empe” Fastberg kom till Kiruna i mitten av 1930-talet.

 • Kvarteret Kattfoten/Kvarteret Fjällveronikan

  Skolgatan 16 och 20 är så kallade 16-mannabostäder och är bland de första byggnaderna som uppfördes i staden.

 • Björkbacken

  På Björkbacken, den mest norra delen av bolagsområdet, uppfördes fem tjänstemannavillor och fyra bläckhorn redan under 1900-talets första decennium.

 • Baningenjörsvägen

  Under 2024 avvecklas Baningenjörsvägen 1 och 3 för att möjliggöra fortsatt gruvdrift.

 • Kupolen och Jordschaktaren

  Under 2024 påbörjas avvecklingen av följande byggnader till förmån för fortsatt gruvdrift.

 • Renovering Skånelängor Jägarskoleområdet

  På Jägarskoleområdet renoveras två gamla militärbyggnader (Skånelängor). Byggnaderna har fått en kulturmärkning.