General post list

 • Kvarter Malörten

  Fd Biblioteket uppfördes 1913 av LKAB som ett badhus ritat av arkitekten Gustaf Wickman. Badhuset bestod av tvagningsavdelningar för kvinnor och män samt en bassäng, övre delen av byggnaden bestod av lägenheter.

 • Kvarter Provtagaren

  Byggnaderna i kvarter Provtagaren har ursprungligen haft, för Kiruna, viktiga funktioner såsom bank, post och televerkets stationer.

 • Kvarter Grundläggaren

  Hjalmar Lundbohmsvägen 44 kallad Martinssons hörna och Brända tomten uppfördes mellan 1926-1929 efter ritningar av E Jansson. Kvarteret byggdes upp efter en kvartersbrand 1926 och är ett exempel på hur stenbyggnader ersatte trähus efter bränder under tidigt 1900-tal. Byggnaden består av lägenheter, kontorslokaler samt affärslokaler. Många äldre Kirunabor minns byggnaden som sportaffären ”Martinssons hörna”, men även som en del av den så kallade Brända tomten.

 • Kvarter Ortdrivaren

  Efter andra världskriget blev det bättre tider och det innebar att Kiruna växte. 1948 fick man stadsrättigheter, från att tidigare ha varit ett municipalsamhälle.

 • Flerbostadshus i kvarter 6

  I kvarter 6 bygger vi två sjuvåningshus med tillhörande komplementbyggnader såsom miljöhus och förråd.

 • Bostäder i kvarter 25

  Under ledning av SSEA kommer 39 nya bostäder att växa fram på kvarter 25.