General post list

 • Östra Stråket

  Välkommen till Östra Stråket – en del av Kirunas omfattande samhällsomvandling. Detta projekt som drivs av Lindbäcks Bygg AB som entreprenör.

 • Fiskodlingen

  Fastigheten Jukkasjärvi bandel 1:35, också kallad Fiskodlingen, är belägen vid nuvarande infart till LKAB. Marken användes under tidigt 1900-tal till …

 • Kvarteret Filaren

  Kvarteret Filaren består av Filaren 4, 5, 7 och 8. Kvarteret benämndes ursprungligen som kvarter nummer 20 och bebyggdes tidigt med bostadshus och uthus.

 • Läkarvillan

  Till den gamla sjukstugan fanns en läkarbostad som uppfördes i början av 1900-talet. Även det nya sjukhuset som stod färdigt i början av 1950-talet försågs med bostäder för både under- och överläkare. Överläkarvillan ritades av Bertil Höök och byggdes mellan 1951-1952. Huset är typiskt för uppförandetiden även om delar har förändrats vid senare renoveringar och ombyggnationer, framför allt invändigt.

 • Hjalmar Lundbohmsskolan

  Redan 1910 inrättades Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU) i staden. Antalet sökande till skolan var många och de befintliga lokalerna var inte tillräckliga. På fastigheten Ormroten 1 uppfördes därför år 1939 en ny byggnad för KPU:s verksamhet.

 • Bolagsskolan Hus A och Hus B

  År 1962 beslutade Sveriges riksdag om den nya grundskolan. För Kiruna medförde reformen bland annat en större förändring gällande behovet av lokaler för högstadiet. Tre nya högstadieskolor behövdes varmed Högalidskolan och Parkskolan togs i bruk för högstadiet samt att en ny byggnad, Bolagsskolan, uppfördes, som även fick ett mellanstadie.