En positiv kraft i samhället

LKAB är en del av samhället och därför är det självklart att vi tar vårt miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar. Hållbarhet kallas det idag – något vi ägnat oss åt i över 125 år.

LKAB:s järnmalm transporteras till hamnarna i Narvik och Luleå.

LKAB har en lång historia av ansvarstagande för den påverkan vår verksamhet har på samhällena omkring oss. Precis som det ska vara. För att fortsätta bryta malm måste LKAB säkra tillgången till den mark som gruvbrytningen påverkar, genom miljötillstånd och överenskommelser med kommunerna och fastighetsägare. LKAB:s, Kirunas och Malmbergets utveckling förutsätter en nära samverkan med många parter.

76 %

Störst i Europa

100 %

Statligt ägd

4.300 st

Anställda

LKAB växer med samhällena

LKAB har högt ställda miljöambitioner och en stor del av bolagets innovationsarbete har genom åren syftat till att öka resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan. Redan idag har LKAB världens mest energieffektiva pelletsproduktion. Ända sedan starten år 1890 har LKAB:s existens och utveckling varit beroende av förmågan att skapa värde för, och växa tillsammans med, samhällena.

Trygghet och framtidstro

Som ett helägt statligt bolag, med en stark historia och lokal anknytning, finns det ett ännu starkare krav på oss att hantera samhällsomvandlingarna på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Samhällsomvandlingarna är en utmaning för alla inblandade. Vår dialog med omvärlden är avgörande. I samråd med kommunerna, invånarna, markägare, myndigheter med flera, verkar vi för att förändringarna sker med trygghet och framtidstro.