Livet mellan husen

Vi vårdar och utvecklar livet mellan husen för levande samhällen – nu och i framtiden. Trots att fokus är satt på det nya, får inte det som finns kvar glömmas bort.

Levande samhällen under omvandlingen är viktigt. Därför arbetar LKAB med att skapa en trivsam miljö för boende och besökare under den pågående förändringsprocessen. Fasader målas, gräsmattor klipps, blommor planteras och aktiviteter arrangeras i de delar som så småningom ska försvinna.

Det är viktigt att förändringarna får ta tid. Vår vilja är att områden som ska avvecklas fortsätter att vara trivsamma. Samtidigt skapar vi levande och attraktiva områden, där parker möter fritidsområden och bostadskvarter möter en levande stadskärna.

Det är bara tillsammans vi kan bygga samhällen där vi tänker minst lika mycket på livet mellan byggnaderna som på byggnaderna själva.

Färgstarka visioner om framtiden

Ett exempel på LKAB och Kiruna kommuns arbete är elever som under ledning av bildlärare Sofia Agronius målat ett 40 m långt plank för att skärma av rivningen i kvarteret Ullspiran.

Jag tycker det är en rolig idé och ett bra sätt att arbeta med samhällsomvandlingen i skolan. Barnen uppskattade att de fick vara kreativa och måla och hade till och med svårt att samsas om idéerna ibland.

Siv Labba Lärare på Sameskolan

Rationella argument möter känslor

Att möta varje individs frågor och oro är den verkliga utmaningen i samhällsomvandlingar. Rationella argument ställs mot känslor, vanor och traditioner utmanar nytänkande och visioner. Flyttningar innebär en stor omställning i människors liv, särskilt när det gamla hemmet inte längre finns kvar.

Personliga band till platser är svåra att mäta, särskilt när det gäller kulturhistoriska värden. Samhällsomvandlingar som sker på grund av gruvdrift blir något unikt med tanke på omfattningen, tidsperspektivet och påverkan på moderna samhällen.

Bilden visar hur husen rivs i Kiruna

Minnena lever kvar

De unika och älskade byggnader och områden dokumenteras noggrant innan avveckling, vilket ger allmänheten tillgång till böcker, bilder och filmer som visar det unika och älskade livet som en gång levdes där.

Ett vägskäl

LKAB och gruvorterna är ömsesidigt beroende av varandra. Samhällena förser oss med kompetens och konkurrenskraft, medan gruvorna skapar arbetstillfällen och investeringar till förmån för samhällena.

Malmfälten står inför ett vägval som kommer påverka livet mellan husen. Antingen flyttas samhällena eller så går jobbtillfällen förlorade om gruvdriften upphör. Det finns ingen mellanväg.