Malmberget/Gällivare

Riva

Focushuset avvecklas

Under sommaren 2021 avvecklades det tretton våningar höga Focushuset i centrala Malmberget.

StatusAvslutat

Tidsplan 2021 - 2021

ProjekttypBostad

Bilden visar det gamla Fokushuset som har rivits nu.

Under sommaren 2021 avvecklades det tretton våningar höga Focushuset i centrala Malmberget.

Byggnaden med alla sina lägenheter skulle möta den höga bostadsbristen i Malmberget. Focushuset består av 91 lägenheter, alla 30-52 kvadratmeter stora. Huset ritades av arkitekt Jan Thurfjell och anses vara representativ för den arkitektur som rådde i början av 1960-talet.

Företaget Fastighets AB DagoNatt byggde huset som senare köptes av Platzer och Bygg AB som sålde fastigheten 1974 till Gunnar Rydström. Hans döttrar, Kerstin och Marianne Rydström, tog över fastighetsbeståndet 2002.

Fastighetsägarna till Focushuset har valt att tacka ja till den ekonomiska ersättningen i form av pengar istället för ersättningsfastighet och under våren 2017 tog LKAB Fastigheter över som hyresvärd. Anledningen till fastighetsaffären är den pågående samhällsomvandlingen i Malmberget. Området där Focushuset har stått kommer framledes att omvandlas till en miljözon.

När ett projekt med rivningar eller flytt av byggnader har avslutats ska LKAB återställa marken i görligaste mån. Miljözon är området närmast staketet och är ett parkliknande grönområde som är tillgängligt för allmänheten och ska utgöra en mjuk övergång mellan det inhägnade industriområdet och den kvarvarande bebyggelsen.

För varje etapp som avvecklas följer miljözonen med och är alltså ett flexibelt område. Livslängden för miljözonen styrs av LKAB:s behov av mark för gruvbrytningen. Detaljerna för miljözonerna regleras i de genomförandeavtal som beslutas mellan Gällivare kommun och LKAB.

Ursprunglig plats Ny plats