Vi flyttar en stad

Samhällsomvandlingen av Kiruna väcker uppmärksamhet i hela världen. Aldrig tidigare har ett så utvecklat och modernt samhälle omvandlats på grund av att en industriverksamhet behövt marken.

Läs mer

Omkring 6 000 människor måste flytta när LKAB behöver ta mer mark i anspråk. Hela området omfattar bland annat cirka 3 000 bostäder samt totalt cirka 450 000 kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler. År 2035 kommer den nuvarande stadskärnan att vara avvecklad och den nya utvecklad, tre kilometer österut.

Nyheten sprids snabbt över världen

Historien om hur ett sådant modernt samhälle skulle komma att omvandlas börjar 2004, när Kiruna kommun skickade ut ett pressmeddelande med rubriken "Vi ska flytta en stad". Nyheten spred sig som en löpeld och snart var samhällsomvandlingen ett känt fenomen.

 • Människor

  6.000st

 • Bostäder

  3.000st

 • Bostads- och lokalytor

  450.000m2

En genomtänkt stadsplanering

Egentligen tog historien vid långt innan dess. När LKAB grundades år 1890 och samhällsbyggandet tog fart valdes placeringen av staden noggrant. Hjalmar Lundbohm, LKAB:s första disponent och Kirunas grundare, var angelägen om att placera bebyggelsen i närhet till arbetet.

Staden byggdes bland bergen som stod sig väl mot vinden och med en utsikt över gruvberget Kiirunavaara. Trots att avståndet till gruvan var förhållandevis nära var det ändå en avlägsen tanke att Kiruna, nästan 150 år senare, skulle behöva flytta.

 • Villor

  175st

 • Bostadsrättsföreningar

  14st

 • Bostadsrätter

  895st

 • Hyresrätter

  1.424st

 • Företag

  160st

Förändring fram till 2035

Linus NivaDet är nu det händer. Vi befinner oss i en verklighet som kan tyckas otrolig. Större delen av centrum, Bolagsområdet, järnvägsområdet, samt delar av stadsdelarna Östermalm och Norrmalm kommer att påverkas. Kyrkan, simhallen och stadshuset är några av byggnaderna som påverkas. Eftersom ingen gruvbrytning sker under platser där människor bor eller vistas måste vi flytta undan bebyggelsen.

Marken, som inte omedelbart blir industriområde, ska förvandlas till parkliknande områden så kallade gruvstadsparker. På så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruva och stad vilket innebär att ingen behöver bo granne med ett industriområde.

Sida vid sida under lång tid

Kiruna är en förhållandevis ung stad men med en historia som är desto starkare och mer levande än i de flesta andra samhällen. Järnmalmen och gruvdriften har lagt grunden för ett livskraftigt samhälle där många kunnat förverkliga sina drömmar om ett gott liv. Sida vid sida och i över 125 år har gruvan och staden verkat och utvecklats – i nära relation till varandra. Så ska det också vara i framtiden. Det är en fascinerande resa som vi gör tillsammans med invånarna, kommunen och övriga aktörer i samhället.

 • Hotell

  5st

 • Gymnasieskola

  1st

 • Sjukhus

  1st

 • Kyrka

  1st