Livet mellan byggnaderna

Vi vårdar och utvecklar livet mellan byggnaderna för levande samhällen – nu och i framtiden. Trots att fokus är satt på det nya, får inte det som finns kvar glömmas bort.

Barn som målar ett plank.
Barns tankar om framtiden framställs på ett långt plank i Gruvstadsparken.

Levande samhällen under omvandlingen är viktigt. Därför arbetar LKAB med att skapa en trivsam miljö för boende och besökare under den pågående förändringsprocessen. Fasader målas, gräsmattor klipps, blommor planteras och aktiviteter arrangeras i de delar som så småningom ska försvinna.

Det är viktigt att förändringarna får ta tid. Vår vilja är att områden som ska avvecklas fortsätter att vara trivsamma. Samtidigt skapar vi levande och attraktiva områden, där parker möter fritidsområden och bostadskvarter möter en levande stadskärna.

Det är bara tillsammans vi kan bygga samhällen där vi tänker minst lika mycket på livet mellan byggnaderna som på byggnaderna själva.

Barn skapar konst på ett plank.

Färgstarka visioner om framtiden

Ett exempel i LKAB:s och Kiruna kommuns arbete med att skapa ett attraktivt samhälle under förändring är att 130 elever, under ledning av bildlärare Sofia Agronius, har målat ett 40 meter långt plank som ska skärma av rivningen av husen i kvarteret Ullspiran från det övriga samhället.

– Jag tycker det är en rolig idé och ett bra sätt att arbeta med samhällsomvandlingen i skolan. Barnen uppskattade att de fick vara kreativa och måla och hade till och med svårt att samsas om idéerna ibland, säger Siv Labba, lärare på Sameskolan.

Läs mer om skolklassernas målningar här.

Rationella argument möter känslor

Den stora utmaningen är inte att flytta städer utan det är att med respekt möta varje enskild människas frågor och i vissa fall oro. Rationella argument möter känslor, vanor och traditioner ställs mot nytänkande och visioner. Det är en stor omställning i en människas liv att flytta, i synnerhet när det gamla huset eller kvarteret inte kommer att stå kvar.

Det handlar om individer med olika känslor och band vissa starkare än andra till sitt hem, sin fastighet eller sitt område. Det personliga värdet och kärleken till enskilda platser är svår att mäta i pengar men desto enklare när vi talar om kulturhistoriska värden. Det är omfattningen, tidsperspektivet och det faktum att sådana moderna samhällen omvandlas till förmån för gruvbrytningen som gör samhällsomvandlingarna till något alldeles särskilt.

Långa Raden Malmberget

Minnena lever kvar

I de områden som berörs av förändringarna finns några av orternas mest unika, omtyckta och fascinerade byggnader varav flera är byggnadsminnesmärkta. Dessa hus, likväl som områdena i stort, dokumenteras utförligt innan avveckling. Byggnaderna och livet som levts i dem dokumenteras i böcker, bilder och filmer för allmänheten att ta del av.


Läs om hur vi bevarar minnena i Kiruna här.
Läs om hur vi bevarar minnena i Malmberget här.

Ett vägskäl

LKAB och gruvorterna lever i symbios med varandra. Vi är beroende av samhällena för kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Samhällena gynnas av de arbetstillfällen och investeringar som skapas av gruvorna.

Kort sagt står Malmfälten inför ett vägskäl. Oavsett vilken väg vi väljer kommer det att påverka livet mellan byggnaderna. Antingen flyttas samhällena eller så stannar gruvdriften och många jobbtillfällen går förlorade. Det finns ingen mellanväg.