Till dig som äger hyreshus

Så här ersätter vi dig som äger hyreshus. Målet är naturligtvis att kompensationen ska vara så rättvis som möjligt. Här finns allt du behöver veta inför försäljning och hur processen går till.

Två personer står och blickar mot ett hus.
Ett första samtal med en samhällsomvandlare ska ske i god tid innan gruvbrytningen påverkar din fastighet.

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar din fastighet och nuvarande bebyggelse kommer LKAB att informera dig om när i tiden du kommer att påverkas av samhällsomvandlingen.Vi förstår att du har många frågor. Vi ska svara så gott vi kan på funderingar som vid vilken tidpunkt din fastighet påverkas, var  dina hyresgäster kan flytta och hur flytten ska gå till. Däremot kan det många gånger vara svårt att erbjuda raka och enkla svar eftersom LKAB inte styr över hela omvandlingen och det är många parter inblandade.

Om du är osäker om och när du berörs, testa vår flyttkoll här:

Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Teknisk bedömning och värdering

En oberoende fastighetsvärderare gör en marknadsvärdering samtidigt som du och LKAB:s samhällsomvandlare gör en teknisk bedömning av ditt befintliga hyreshus. Därefter får du ett erbjudande från LKAB om en ny fastighet eller pengar och kan göra ditt val.

Den tekniska bedömningen genomförs av LKAB:s samhällsomvandlare tillsammans med dig som fastighetsägare. För att avgöra i vilket skick och storlek hyreshuset är analyserar ni värdehöjande faktorer. Informationen är underlag för vilket ersättningshus som LKAB kan erbjuda.

Lägenheterna och lokalerna värderas separat

Hyreshuset värderas i sin helhet, men utöver det så poängsätts lägenheterna och lokalerna separat för att fastställa standarden i hyreshuset. Faktorer som påverkar värderingen är bland annat takhöjd, balkong och extra toalett.

Oberoende marknadsvärdering

Den oberoende fastighetsvärderaren fastställer det ekonomiska värdet på din fastighet. I värderingen ingår även en beskrivning av skick och standard. Värderingen ligger
till grund för kompensationen om du väljer pengar i stället för ett ersättningshus.

Värderingsprinciper

Din fastighet analyseras enligt specifika utrustnings- och inredningsnivåer med utgångspunkt i byggnormer och poängsättningssystem. Resultatet översätts baserat på det poängsystem som Sveriges allmännyttiga bostadsbolag (SABO) och Hyresgästföreningen tagit fram. Poängsystemet har sin utgångspunkt i vad hyresgäster generellt värdesätter i lägenheter.

Sammantaget så poängsätts och kategoriseras ditt nuvarande hyreshus som normal, god eller hög standard efter värderingen. Baserat på det får du ett förslag på ersättningshus från LKAB. Vi kommer att ha en tät dialog med dig för att hitta en lösning som passar.

Vårt erbjudande – ett val för din framtid

Du kan välja mellan:

  • Ett hyreshus som är likvärdigt det du har i dagsläget. Huset kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig när det gäller arkitektur eller material. Men det ska vara jämförbart.
  • En summa pengar, motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent.

Att välja ett hyreshus

Du som väljer ett hyreshus kommer att bli erbjuden ett ersättningshus som passar din verksamhet, och som är likvärdigt det hus du har idag. Vilket hus det blir beror på vilka husleverantörer LKAB samarbetar med, den tekniska bedömningen och marknadsvärdet på ditt hyreshus.

De nya hyreshusen byggs enligt moderna byggmetoder. Ytorna effektiviseras, men antalet lägenheter och lokaler ska i största möjliga mån vara detsamma. Utöver detta kan du göra tilläggsbeställningar och på så vis höja standarden eller storleken på lägenheterna och lokalerna. Vilka tillval du kan välja beror på husleverantörens erbjudanden. Tillvalen kostar extra och du beställer och betalar dem direkt hos husleverantören med ett separat kontrakt.

Husets placering

LKAB äger mark inom tätorten som inte påverkas av gruvbrytningen. Genom en tät dialog kommer vi att försöka hitta lösningar som passar dina behov och önskemål om placering.

När du säljer din fastighet till LKAB tecknas ett avtal. Det innebär att LKAB får tillgång till marken som ditt nuvarande hus står på. I gengäld får du marken som ditt framtida hyreshus kommer att vara placerat på.

Att välja pengar

Du som väljer pengar i stället för ett nytt hus får en engångssumma från LKAB. Summan är marknadsvärdet i enlighet med värderingen plus ett tillägg på 25 procent.

Vem ansvarar för vad i husprocessen?

LKAB ansvarar för att ge dig som fastighetsägare ett erbjudande om nytt hyreshus eller pengar. Vi ansvarar också för att beställa ditt nya hyreshus. När slutbesiktning skett är LKAB:s roll avslutad.

Husleverantören ansvarar för att huset byggs enligt beställning, står för garanti och ska åtgärda fel som påträffats vid besiktningen. Husleverantören ansvarar också för att föra en dialog med dig under garantitiden.

Fastighetsägaren ansvarar för att beställa och betala för extra tillval och eventuella skatteeffekter, samt skötsel av grönytorna.

 

Försäljning

När du gjort ditt val i dialog med LKAB:s samhällsomvandlare så ser processen olika ut beroende på vad du valt. Om du valt nya hyreshus så tecknas avtal och LKAB beställer huset. Du köper dina tillval direkt hos husleverantören och bygget påbörjas. Om du har valt pengar så tecknas ett avtal mellan dig och LKAB. På den överenskomna tillträdesdagen betalar LKAB köpeskillingen till dig som fastighetsägare.

Kom ihåg skatten om du säljer med vinst. Läs mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta ditt närmaste skattekontor.

Hyresgästerna behöver inte flytta direkt när du har sålt

När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att dina hyresgäster måste flytta direkt. Vi kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt ska informera dina hyresgäster om att du har sålt fastigheten till LKAB.