Tre års arbete med bostadsrätter nu avklarat

December 17, 2020

MALMBERGET/GÄLLIVARE. I mitten av december mottog bostadsrättsinnehavarna i den sista av de totalt 9 bostadsrättföreningar som berörs av samhällsomvandlingen sin ersättning. I och med det har LKAB gett ut ersättning för totalt 359 bostadsrätter sedan arbetet påbörjades 2017.

– Det har varit ett jätteroligt arbete, jag har träffat nästan alla bostadsrättsinnehavarna för att skriva avtal med dem och det större flertalet har varit nöjda med uppgörelsen, säger Tina Helin-Rytiniemi, Projektledare Transaktioner vid LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget och Gällivare.

Arbetet med att köpa bostadsrättsföreningar börjar alltid med att LKAB tar kontakt med respektive styrelse för att informera om processen framåt. Styrelsen för den aktuella bostadsrättsföreningen kallar därefter i sin tur till medlemsmöte. Det följs av att bostadsrättsföreningens styrelse kallar till stämma och omröstning om försäljningen, enligt gällande stadgar och regelverk.
– Både LKAB och styrelserna har varit måna om att informera hur det går till och att det måste gå rätt till. Här har vi haft mycket stor hjälp lokalt av Riksbyggen både vad gäller praktiska ting och att informera, säger Tina Helin-Rytiniemi.

När stämman har hållits inträder en vänteperiod på 3 månader och en vecka innan beslutet från omröstningen vinner laga kraft. Först därefter kan LKAB betala ut den överenskomna ersättningen och få tillträde till fastigheten. För bostadsrättföreningen gäller alltid monetär ersättning och inte ersättning av funktion, efter bostadsrättsinnehavaren inte äger själva lägenheten, och därmed inte kan få en ersättningsbostad, utan äger en andel i bostadsrättsföreningen.

– En av de största utmaningarna med hela processen har varit att informera på rätt nivå, så att alla förstår och inte känner sig pressade att skriva på avtalen, säger Tina Helin-Rytiniemi.

Pandemin som har dominerat större delen av 2020 underlättade heller inte direkt avtalsskrivandet, då det blev svårare att träffa alla de berörda.
– Vi var kreativa och skrev avtal utomhus när vädret tillät eller i stora konferensrummet där vi inte behövde sitta så tätt inpå varandra, säger Tina Helin-Rytiniemi.

Totalt har det tagit drygt tre år att köpa alla de berörda bostadsrätterna. Majoriteten av dem LKAB:s samhällsomvandling har varit i kontakt och skrivit avtal med under de åren har, enligt Tina Helin-Rytiniemi, lättade eftersom det fanns en given köpare till bostaden och nöjda med ersättningen som de fått.
– Många har planerat sitt framtida boende i Gällivare redan innan LKAB har tagit kontakt med dem, säger Tina Helin-Rytiniemi.

Om du vill läsa mer om hur vi ersätter bostadsrätter, kika in på denna länk