Vad innebär centrumflytten?

Februari 22, 2022
Centrum i Kiruna flyttas med anledningen av att gruvan växer.

I takt med att LKAB:s gruvverksamhet utvecklas påverkas det omgivande området kring gruvan i Kiruna. Marken som påverkas innefattas i en så kallas påverksanslinje och vi utgår ifrån är den befintliga huvudnivå 1365. Därför måste boende och verksamheter inom området flyttas och ha ersatts senast 2035.

Kirunas befintliga centrum påverkas och måste därför flyttas. 2014 påbörjades arbetet med att flytta centrum tre kilometer österut och 2018 invigdes det nya stadshuset Kristallen som första färdiga byggnad, 

Den första september 2022 flyttar all handel från den gamla centrumkärnan till den nya och allteftersom byggnationerna färdigställs fylls det på med boenden, företag och verksamheter. Bland annat en simhall, kunskapshus och bostäder. 

2011 fattades ett beslut i kommunfullmäktige om placeringen av Kirunas nya centrum. I en arkitekttävling som avgjordes 2013 vann förslaget Kiruna 4-ever, 

Ett stort pågående arbete är att flytta kulturbyggnader. Länsmansbostaden och den så kallade Gula raden, bestående av tre gula radhus, redan finns på plats. Längre fram ska bland annat Kiruna kyrka flyttas. 

Gatorna och kvarteren är uppkallade efter olika profiler i Kirunas historia, eller med anknytning till vad marken har använts till tidigare exempelvis Skjutbaneområdet. 

Den första september 2022 öppnar handeln i de nybyggda kvarteren där det kommer att finnas både nyetableringar som för Kirunaborna välkända butiker.

Vi ser fram emot att få välkomna dig dit!

Kristallen, Kiruna stadshus
Kvarter 7-9: Handel, kontor och bostäder
Kvarter 94: Polishuset
Kvarter 4: Bostäder
Kvarter 6: Hotell samt kommersiella lokaler för bland annat handel
Kvarter 67 och 69: Bostäder på Flyttleden
Kvarter 15, 24, 35, 36, 38 och 39: Bostäder på Norra stråket
Kvarter 100: Grillkök
Kvarter 93: Privata fastigheter samt bostäder
Kvarter 64: Förskola samt bostäder
Kvarter 66: Bostäder på Gula raden
Kvarter 63: Bostäder i 16 manna-husen
 

Intensivt arbete för nya butiker
Arbetet med att skapa bra förutsättningar och lokaler för handeln har pågått under en lång tid. När de nya galleriorna öppnar under den senare delen av 2022 är det många steg som har avklarats.

Att flytta en butik

 

Centrumflytten sker i ett nära samarbete med ett flertal andra aktörer. Kirunabostäder AB, kommer att ta över- och i fortsättningen förvalta stora delar av det vi bygger just nu, 

Här kan du läsa mer om samhällsomvandlingen: 

Kirunabostäder AB

Kiruna Kommun

Är du handlare? Här hittar du all information du behlöver om den kommande flytten.

LKAB:s egna fastighetsbolag hanterar även en del av fastigheterna i anslutning till den nya centrumkärnan. Läs mer om det, och se vilka hyresrätter och lokaler de förvaltar, på deras hemsida:

LKAB Fastigheter