Kompensation till berörda

2015 tog LKAB:s styrelse beslut om hur vi i fortsättningen ska ersätta fastighetsägare, boende och näringsidkare som påverkas.

En trygg lösning som passar dig

Att hitta passande lösningar till cirka 10 000 berörda personer i Malmfälten ställer krav på hög kompetens och noggrann kontroll. LKAB:s samhällsomvandlare och externa samarbetspartners är därför specialister på försäljning och köp av villor, bostadsrätter, hyreshus, industrifastigheter och kommersiella fastigheter. De har omfattande kunskaper om Malmfältens bostadsmarknad, en tät dialog med byggbranschen och lämnar inget åt slumpen.

Det här borgar för en trygg affär för dig, precis som vi vill att det ska vara.

Tillsammans in i framtiden

Förhoppningsvis tycker du att vårt erbjudande är attraktivt och ger dig goda möjligheter för framtiden. Vi har dock all respekt för att du känner viss oro inför affären.

LKAB:s samhällsomvandlare kommer att lotsa dig genom hela försäljningen och se till att ni tillsammans hittar en lösning som fungerar.