Samhälle och gruva tillsammans

Att flytta två samhällen. Det är utmaningen som LKAB och Malmfälten står inför, för att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalm och vara ett världsledande exportföretag.

Läs mer

I Kiruna och Malmberget finns världens två största underjordsgruvor för järnmalmsbrytning. Gruvbrytningen närmar sig idag samhällena och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup. Tillvaron för människorna som lever kring gruvorna påverkas radikalt. Det går helt enkelt inte att bo kvar när gruvbrytningen slukar marken underifrån. För att gruvverksamheten ska kunna fortsätta måste därför stora delar av samhällena flyttas.

Samhällsomvandlingen är en stor och komplex process som kommer att pågå under många år. Den är ett livsvillkor med ömsesidiga beroenden som alla här är väl medvetna om och som vi måste förhålla oss till på bästa sätt.

Utan järnmalmen från gruvorna, inget LKAB.

För att både LKAB:s affär och samhällena runt omkring ska kunna fortsatta utvecklas måste samhällsomvandlingarna genomföras i samarbete och samförstånd med dem som påverkas. Vi tar vårt ansvar för att det ska bli så.

Storleken och tidsperspektivet är unikt

Totalt kommer cirka 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostad- och lokalytor att ersättas. Det innebär att omkring 10 000 människor, ungefär en fjärdedel av Malmfältens befolkning, kommer att behöva flytta.

Samhällsomvandlingarna beräknas pågå minst till och med år 2035, då nuvarande huvudnivåer kommer att vara utbrutna.

Därför måste vi samhällsomvandla

Tillsammans med medarbetare och samhällena har LKAB ett stort värde. Vi skapar tusentals jobb genom direkta och indirekta arbetstillfällen, lokalt och regionalt. Vi utgör ett viktigt bidrag till regionens och Sveriges ekonomiska utveckling. Vår järnmalm blir till stål som i sin tur möjliggör god samhällsutveckling i form av bland annat vägar, byggnader, fordon och till och med tvättmaskiner.

En viktig del i ett större sammanhang

Om LKAB ska kunna fortsätta skapa jobb, betala skatter och vara en aktiv medspelare i samhället måste Kiruna och Malmberget flyttas. Trots att det är ett accepterat faktum så är all förändring i praktiken påfrestande, oavsett om den är positiv eller negativ. Det är viktigt att komma ihåg att samhällsomvandlingarna är en viktig pusselbit i ett större sammanhang.

 • Samhällen

  2st

 • Bostäder totalt

  5.000st

 • bostad- och lokalyta

  700.000m2

 • Människor totalt

  10.000st

 • Underjordsgruvor

  2st

En gemensam resa

Tillsammans med kommunerna sammanställer LKAB tidsplaner för när och hur samhällsomvandlingarna ska genomföras. Kommunerna bestämmer hur de nya samhällena ska se ut och enligt minerallagen är det LKAB som betalar de kostnader som uppstår när företagets gruvbrytning gör samhällsomvandlingarna nödvändiga.

LKAB:s ambition är att underlätta omställningen och kompensera för den direkta påverkan som samhällsomvandlingarna har på de människor som berörs.