Två samhällen blir ett

I Malmberget är samhällsomvandling inget nytt. Gruvans behov av mark har påverkat samhället i över 50 år. Kvarter och byggnader har rivits och i en del fall flyttats.

Läs mer

Tiden har kommit till att i stort sett hela Malmberget ska avvecklas. Viktiga samhällsfunktioner och bostäder flyttas till det närbelägna samhället Gällivare, fem kilometer söderut. Ungefär 3 200 människor berörs och många av dem har redan flyttat från avvecklingsområdet i Malmberget till sina nya bostäder.  Samhällsomvandlingen beräknas pågå fram till 2032. Det kan tyckas vara en lång tidsperiod men tiden behövs för att hinna med arbetet. Det handlar om stora förändringar när funktioner byggs upp på nya platser.

 • Människor

  3.200st

 • Bostäder

  2.000st

 • Bostads- och lokalytor

  250.000m2

Bra livsmiljö och mjuka övergångar

LKAB:s industriområde har steg för steg utökats och bebyggda områden har avvecklats. Gällivares kommunledning har beslutat att Gällivare ska förtätas och utvecklas med bostäder och allmänna anläggningar som sporthall, simhall, gymnasieskola och äldreboende.

Inom de kommande åren kommer i stort sett hela Malmberget vara flyttat. Marken, som inte omedelbart blir industriområde, ska förvandlas till parkliknande områden, även kallade miljözoner. Dessa ska vara en mjuk övergång mellan det avstängda industriområdet och närliggande bebyggelse.

Kulturminnen bevaras

Rött hus.

En del av den påverkade bebyggelsen är kulturbyggnader med miljöer som Gällivare kommun och länsstyrelsen i Norrbotten värnar om. Omkring ett trettiotal av dessa äldre byggnader har flyttas till det tredje närbelägna, något mindre, samhället Koskullskulle. Fler kulturbyggnader kommer under de närmaste åren att flyttas från Malmberget till sina nya platser.

Malmberget avvecklas i flera etapper enligt ett samarbetsavtal som tecknades våren 2012 mellan LKAB och Gällivare kommun. Genomförandet av varje etapp kommer parterna överens om allt eftersom genom särskilda avtal.

 • Villor

  409st

 • Bostadsrätter

  357st

 • Bostadsrättsföreningar

  9st

 • Hyresrätter

  1.173st

 • Företag

  71st

Förändring under lång tid

Gruvorten Malmberget byggdes upp i slutet av 1800-talet för att gruvarbetarna skulle ha bostäder nära sina arbeten och därför kom husen att byggas på de malmkroppar som idag bryts. Att gruvan skulle påverka samhället det anades redan 1895. Då varnade det dåvarande gruvbolaget för att malmkropparna skulle påverka bebyggelsen.

Ett nytt gårdshus på bostadsområdet Granbacka under uppbyggnad.I mitten av 1900-talet skedde stora förändringar. Allhelgonakyrkan, som byggdes av LKAB och skänktes till Malmbergets församling, revs och byggdes upp på en ny plats 1974. Om några år är det dags att flytta kyrkan igen. Skolor, Folkets hus, badhus, butikslokaler och bostäder har fått maka på sig när malmen ska brytas. Eftersom ingen gruvbrytning sker under platser där människor bor eller vistas är det tvunget att flytta undan bebyggelsen.

Gällivare förtätas

När största delen av Malmberget försvinner och avvecklas, utvecklas istället Gällivare. Där byggs den nya gymnasieskolan, äldreboendet, simhallen, sporthallen och förskolan. Det är ett gigantiskt projekt och en unik möjlighet att bygga så många anläggningar nästan samtidigt. Även tätorten Koskullskulle utvecklas, främst med nya bostadsområden.

 • Kyrka

  2st

 • Sporthall

  1st

 • Ishall

  1st

 • Gymnasieskola

  1st

 • Äldreboende

  2st